batyl

[ba:tyl]

  1. Könelişen söz Görmekden mahrum, sokur kör, kör, kary.

  2. Göçme manyda Hiçbir zatdan habarsyz, hiç ýeri görmedik, yza galan, sowatsyz.

    • Öňki wagtda näçe jepa çekse-de, rahatlyk görmedi, gözi batyldy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  3. Göçme manyda Bagly, ýapyk.

    • Açylsyn batyl ýollaryň!