batyl ba‧tyl

[ba:tyl]

 1. Könelişen söz Görmekden mahrum, sokur kör, kör, kary.

 2. Göçme manyda Hiçbir zatdan habarsyz, hiç ýeri görmedik, yza galan, sowatsyz.

  • Öňki wagtda näçe jepa çekse-de, rahatlyk görmedi, gözi batyldy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Göçme manyda Bagly, ýapyk.

  • Açylsyn batyl ýollaryň!


Duş gelýän formalary
 • batyldy
 • batyllar
 • batyllaryň
 • batyly
 • batylyň