batrakçylyk bat‧rak‧çy‧lyk

seret batraklyk

  • Ol baýyň gapysynda batrakçylyk edip ösüpdir.

  • Öz atanyň baýyň gapysynda batrakçylyk edip, nähili ejirler çekendigini göz öňüne getir ahyry.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem batrakçylyk - batrakçylygy.


Duş gelýän formalary
  • batrakçylyga
  • batrakçylygyna