batrak

Baýyň hojalygynda işleýän hakyna tutma işçi.

 • Düýnki batrak-ynha men bu gün obaň eýesi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Bir batrak bir baýyň gyzyna aşyk bolýar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem batrak - batragy.


Duş gelýän formalary
 • batraga
 • batragy
 • batragyň
 • batraklar
 • batraklara
 • batraklardan
 • batraklary
 • batraklaryna
 • batraklaryň
 • batrakly