batraçkom

Könelişen söz Oktýabr rewolýusiýasyndan soň batraklaryň hak-hukuklaryny baý we kulaklardan goramak üçin düzülen batraklar komiteti.