batlanmak bat‧lan‧mak işlik

[ba:tlanmak]

 1. Güýçli hereket emek, möwç almak, bat almak, güýjemek.

  • Tolkun atýan Kaspi deňziň ýüzünde, taýmylyň batlanyp öňüne süründi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Gatalmak, batly çykmak (ses hakynda).

  • Onuň sandyraýan sesi sarsdyryjy güýç bilen batlandy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • batlanan
 • batlandy
 • batlandyr
 • batlanmagyna
 • batlanmak
 • batlanyp
 • batlanýan
 • batlanýar