batlandyrmak bat‧lan‧dyr‧mak işlik

[ba:tlandyrmak]

 1. Güýçli hereket etdirmek, möwç aldyrmak, bat aldyrmak, güýjetmek.

  • Maşynyň ýöreýşini batlandyryp, sürüji meniň ýüzüme seretdi.

 2. Öňküsinden gataltmak, güýçlendirmek (ses hakynda).

  • Ol sesini batlandyrdy.


Duş gelýän formalary
 • batlandyrdy
 • batlandyrma
 • batlandyrmak
 • batlandyryp
 • batlandyrýar
 • batlandyrýardy