batga bat‧ga

 1. Ygal ýa-da zeý suwy ýygnamak zerarly emele gelýän kiçiräk palçykly ýer.

  • Onuň egri aýaklary batgadan sogrulýan ýaly ädilip, jansyz gözleri küle taşlanan mäz ýaly sämäp göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Ýagyş ýagyp palçyk, laý, lüýk bolan ýer.

  • Ýol batga bolmadyk bolsa, biz günorta bolmanka, şähere barardyk.


Duş gelýän formalary
 • batgada
 • batgadan
 • batgadyr
 • batgalary
 • batgaly
 • batgalyga
 • batgalygy
 • batgalygyna
 • batgalygynda
 • batgalygyň
 • batgalyk
 • batgalykda
 • batgalykdan
 • batgalykdyr
 • batgalylyk
 • batgamydyr
 • batgamyň
 • batgany
 • batganyň
 • batgasy
 • batgasyna
 • batgasyndan
 • batgasyny
 • batgaň
 • batgaňa