batbörek bat‧bö‧rek

[ba:tbörek]

Bir tagta kagyzyň ýüzüne ýuka agaç bölejigi atanaklaýyn ýelmenip, uzyn ýüplük berkidilip howa goýberilýän uçar, oýnawaç.

  • Oglanlar batbörek uçurýardylar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem batbörek - batböregi.


Duş gelýän formalary
  • batbörege
  • batböregini
  • batböregiň
  • batbörekler