batalon ba‧ta‧lon

Harby termin Polkuň düzümine girýän bir näçe rotadan düzülen goşun bölümi.

  • Olaryň hemmesi bir batolandan ekeni. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • batalondan
  • batalony
  • batalonyndaky
  • batalonynyň
  • batalonyň