basyrylmak ba‧sy‧ryl‧mak işlik

 1. Bir zadyň üsti örtülmek, ýapylmak.

  • Gamyş bilen basyrylan süýnmek öýüň aňyrsyndan goýy gara tüsse ullakan burumlar bilen çykyp, haýallyk bilen ýokary galýardy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Üsti gar bilen basyrylan dag gerişleri ýaly ak altyn depeleri gözüňi gamaşdyrýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Syr gizlenmek, günä ýaşyrylmak, kemçilik, ýalňyşlyk paş edilmezlik, üsti açylmazlyk.

 3. Kürk bolan towugyň aşagyna ýumurtga salynmak.

  • Kürk bolan towuklaryň hemmesi basyryldy.


Duş gelýän formalary
 • basyrylan
 • basyrylandyr
 • basyryldy
 • basyrylmagy
 • basyrylmagyna
 • basyrylmagyny
 • basyrylmak
 • basyrylyp
 • basyrylypdy
 • basyrylypdyr
 • basyrylýan
 • basyrylýar