basyrganmak ba‧syr‧gan‧mak işlik

Ukuda ýatyrkaň samramak, gorkuly düýş görüp samyrdamak.

 • Küýündäki möjekler hem onuň düýşüne girip, basyrganypdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Erbet basyrganyp, ýaman düýş görüpdirin. («Görogly» eposy)

 • Ýegorjyk özüniň basyrganýandygyny aňyp, gözlerini açdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • basyrganan
 • basyrgandy
 • basyrgandyň
 • basyrganmak
 • basyrganmany
 • basyrganmanyň
 • basyrganyp
 • basyrganypdy
 • basyrganypdyr
 • basyrganýan
 • basyrganýandygyny
 • basyrganýar
 • basyrganýardy