basylmak ba‧syl‧mak işlik

 1. Agram salynmak, üstüne agram düşmek, basgylanmak, depelenmek.

 2. Bir ýere üýşürilmek, üsti-üstüne toplanyp goýulmak.

  • Tamyň üstüne bede basylypdyr.

 3. Asgyn düşmek, ýeňilmek.

  • Men işden basylamok. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Ol işden basylmagy bilmeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

sussuň basylmak

seret sust


Duş gelýän formalary
 • basylamok
 • basylan
 • basylana
 • basylanda
 • basylandan
 • basylandygyna
 • basylandygyny
 • basylandyr
 • basylanlara
 • basylanlary
 • basylanlaryndan
 • basylanlaryň
 • basylanlygy
 • basylanmy
 • basylanok
 • basylansoň
 • basylany
 • basylanym
 • basylanyna
 • basylanyny
 • basylar
 • basylardy
 • basylaýan
 • basylaýma
 • basylaýyn
 • basylaýýar
 • basyldy
 • basyldy-da
 • basyldygyça
 • basyldyk
 • basyldym
 • basyljak
 • basyljakdygyny
 • basylma
 • basylmady
 • basylmadyk
 • basylmagy
 • basylmagyna
 • basylmagyny
 • basylmagynyň
 • basylmagyň
 • basylmajak
 • basylmak
 • basylmaly
 • basylman
 • basylmanam
 • basylmanyň
 • basylmasy
 • basylmasynyň
 • basylmaz
 • basylmaýan
 • basylmaýardy
 • basylsa
 • basylsam
 • basylsaň
 • basylyp
 • basylypdyr
 • basylýan
 • basylýanlary
 • basylýanlaryň
 • basylýanlygy
 • basylýanlygymy
 • basylýar
 • basylýardy