basyk ba‧syk 1

Medisina Köplenç çagalarda bolýan bogaz agyry keseli, angina.

  • Basygy hem basmasaň, özüňi basar. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem basyk - basygy.

basyk ba‧syk 2

Ýuwaş, gyryk, boguk, agras, basyklaç.

  • Dur, men häzir dolanyp gelerin -- diýip, basyk ses bilen aýtdym.

  • Garakçylar, birehim zalymlar! -- diýip, basyk seslendi-de, hamsygyp aglady. (M. Gorkiý, Ene)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem basyk - basygy.

sussy basyk

seret sust

  • Ol gamgyndy, sussy basykdy. (M. Gorkiý, Ene)


Duş gelýän formalary
  • basygy
  • basykdy