basryk bas‧ryk

  1. Atyň üstüni basyrmak üçin ulanylýan keçe, atkeçe.

    • Ýaryşdan gelen aty basryk bilen basyrdylar.

  2. seret bassyrma

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem basryk - basrygy.