basmarlamak bas‧mar‧la‧mak işlik

 1. Biri-biriniň üstünden basyşdyrmak, üsti-üstüne goýuşdyrmak.

 2. Howp astyna almak, howatyrlandyrmak.

  • Turjak gopgunyň howpy ony barha basmarlaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Basmarlap barýan agyr gorky enäniň kalbyny gurşap aldy. (M. Gorkiý, Ene)

 3. Sütem, zorluk, jebir etjek bolmak.


Duş gelýän formalary
 • basmarlady
 • basmarlamagyndan
 • basmarlamak
 • basmarlamakçy
 • basmarlaman
 • basmarlan
 • basmarlandygy
 • basmarlap
 • basmarlapdy
 • basmarlar
 • basmarlasa
 • basmarlaýan
 • basmarlaýandygyny
 • basmarlaýar
 • basmarlaýardy