baslyk bas‧lyk

Dokmaçylyk Haly dokalanda: Çitimden soň darak kakylanda, erşi gyrmazlyk üçin erşiň arasyndan öllenip geçirilýän ýüplük.

  • Aýnanyň çitimi doldy. Ondan soň baslyk ötürip, dartysyny berk çekdi-de, darak urmaga oturdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem baslyk - baslygy.


Duş gelýän formalary
  • baslyga
  • baslygy
  • baslygynyň
  • baslyklar