basklar bask‧lar

Ispaniýanyň demirgazyk-günbatar we Fransiýanyň günorta-günbatar raýonlarynyň esasy ilatyny düzýän ýerli halk.


Duş gelýän formalary
  • basklara
  • basklaryň