basgylanmak bas‧gy‧lan‧mak işlik

 1. Aýak astynda galmak, depelenmek.

  • Abadan gaýgy-hasratdan ýaňa, bir gijäniň içinde edil basgylanan maýsa ýaly bolup süllerdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Äsgermezlik edilip horlanmak, azar berilmek, ezilmek.

  • Çydamsyz bir ýagdaýda aýak astynda basgylanýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • basgylanan
 • basgylandy
 • basgylandygy
 • basgylandygyny
 • basgylanmadyk
 • basgylanmagy
 • basgylanmagyna
 • basgylanmagyndan
 • basgylanmagyny
 • basgylanmagynyň
 • basgylanmak
 • basgylanmakdan
 • basgylanmanyň
 • basgylanyp
 • basgylanýan
 • basgylanýandygy
 • basgylanýandygyna
 • basgylanýandygyny
 • basgylanýar