basgylamak bas‧gy‧la‧mak işlik

 1. Bir zady depeläp ýere ýatyrmak, depelemek.

  • Agşamlary bolsa aýaklaryny tämiz ýuwup, hamyr basgylaýardy, suw çekýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Göçme manyda Äsgermezlik edip horlamak, azar bermek, ezmek.


Duş gelýän formalary
 • basgyladylar
 • basgylama
 • basgylamaga
 • basgylamagy
 • basgylamagyna
 • basgylamagyny
 • basgylamajakdygyny
 • basgylamak
 • basgylamakda
 • basgylamalaryny
 • basgylamandygy
 • basgylan
 • basgylandy
 • basgylandygy
 • basgylandygyny
 • basgylany
 • basgylap
 • basgylapdyr
 • basgylaplar
 • basgylar
 • basgylary
 • basgylaýan
 • basgylaýandygy
 • basgylaýandygyny
 • basgylaýar
 • basgylaýardy
 • basgylaýarlar