basgançak bas‧gan‧çak

 1. Aýak basyp ýokary çykmak we aşak düşmek maksady bilen daşdan ýa-da agaçdan keseligine goýlup ýasalan gurluş, merdiwan.

  • Men basgançakdan tiz-tiz ýokary çykdym-da, otaga girdim.

  • Şol mahal arka ýüzdäki tamlaryň biriniň agaç basgançagyndan düşüp, özüne bakan ugran gara göz gyz, şol gospitalyň naçalniginiň edarasynda gören gyzydy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Şu jaýyň sag gapdalyndaky sarymtyl ýylmanak daşdan örülen ajaýyp basgançaklardan ýöräp ýokary çykdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 2. Bir zadyň ösüş, orun tutuş ýa-da guramaçylyk derejesi.

  • Emma munuň özi okuwçylaryň ylma bolan höwesini ösdürmegiň we terbiýelemegiň diňe birinji basgançagydyr. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem basgançak - basgançagy.


Duş gelýän formalary
 • basgançaga
 • basgançagam
 • basgançagy
 • basgançagydyr
 • basgançagyna
 • basgançagynda
 • basgançagyndaky
 • basgançagyndan
 • basgançagyny
 • basgançagynyň
 • basgançagyň
 • basgançak-da
 • basgançakda
 • basgançakdaky
 • basgançakdakysyndan
 • basgançakdan
 • basgançakdyr
 • basgançaklar
 • basgançaklara
 • basgançaklarda
 • basgançaklardaky
 • basgançaklardan
 • basgançaklardyr
 • basgançaklary
 • basgançaklary-da
 • basgançaklarydyr
 • basgançaklaryna
 • basgançaklarynda
 • basgançaklaryndadyr
 • basgançaklaryndaky
 • basgançaklaryndan
 • basgançaklaryny
 • basgançaklarynyň
 • basgançaklaryň
 • basgançaklaýyn
 • basgançakly
 • basgançaklygy
 • basgançaklygyna
 • basgançaklyk
 • basgançaklylygy
 • basgançaklyny
 • basgançaksyz