barlyşyk at

Ylalaşyk, ýaraşyk, ylalaşykly aragatnaşyk.

 • Dökülen ganlary duşmançylyk, kine saklamak guratman, diňe milletler, jynslar arasyndaky ebedi barlyşyk guradyp biler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Ýa azaşyp, ýa-da aldaw salmaga, Ýa-da ol barlyşyk isläp gelipmi? (B. Kerbabaýew, Aýlar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem barlyşyk - barlyşygy.


Duş gelýän formalary
 • barlyşyga
 • barlyşygy
 • barlyşygymyzy
 • barlyşygyň
 • barlyşygyňyza
 • barlyşyklaryny
 • barlyşykly
 • barlyşyksyz
 • barlyşyksyzlyk