barly bar‧ly sypat

[ba:rly]

Zada mätäç bolmadyk, baý, gurply.

 • Reaksion hem barly gatlaklaryň içinden çykan studentler Germanlara, Iňlislere, Amerikanlara gol ýapýardylar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Barlynyň bazary ýanynda. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • barla
 • barlady
 • barladyk
 • barlydyr
 • barlylar
 • barlylara
 • barlylaryň
 • barlylygyny
 • barlylyk
 • barlylykdan
 • barlyny
 • barlynyň
 • barlysy
 • barlyň