bank bank 1

Maliýe işlerine degişli Döwlet maýalaryny jemleýän iri kredit edarasy.

 • Düýn men işçilere aýlyk bermek üçin bankdan pul alyp geldim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

bank bank 2

Kart oýnuna degişli Kart oýnunda orta goýulýan pul.

 • Iki şaýy üç şaýy bank goýlup, ýigrimi bir oýnalýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Bir sapar, ekspedisiýa wagtynda ol, gije ýassygyň üstünde kart oýnap, bank goýýardy -- diýip, gürrüň berýärdiler. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)


Duş gelýän formalary
 • banka
 • bankda
 • bankdaky
 • bankdan
 • bankdygyna
 • bankdyr
 • banklar
 • banklara
 • banklarda
 • banklardaky
 • banklardan
 • banklardyr
 • banklary
 • banklarydyr
 • banklarymyzyň
 • banklaryna
 • banklarynda
 • banklaryndaky
 • banklaryndan
 • banklaryny
 • banklarynyň
 • banklaryň
 • banky
 • bankydyr
 • bankyna
 • bankynda
 • bankyndaky
 • bankyndan
 • bankyny
 • bankynyň
 • bankyň