bandaž ban‧daž

  1. Medisina Bedeniň aýry-aýry böleklerini gerekli ýagdaýda saklamak üçin ýörite ýumşak daňy.

  2. Maşynyň böleklerine, wagonlaryň tigirlerine zaýalanmazlyk üçin geýdirilýän metal guşak.