balkyldamak işlik

Öwşün atyp ýaldyramak alaryp mylaýym görünmek (göz ýyldyzlar hakynda).

  • Potdynyň kesä çekiji kinaýaly göreji ýene balkyldap seretdi. Maýsanyň gözleri çaga çebşiňki ýaly balkyldady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Seniň balkyldaýan gara gözleriň-garaňky göwnümiň yşygy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • balkyldady
  • balkyldap
  • balkyldaýan
  • balkyldaýar
  • balkyldaýardy