balkyldaşmak bal‧kyl‧daş‧mak işlik

Ýaldyraşyp durmak, görünmek.

  • Aýsyz dury asmanyň ýyldyzlary öz kanunlary boýunça asudalyk bilen balkyldaşýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • balkyldaşdylar
  • balkyldaşyp
  • balkyldaşýardy