balkon bal‧kon

 1. Jaýyň ýokarky gatynyň gapysynyň agzynda gurlan daşy aýlawly eýwan.

  • Ol penjiräniň öňüne geçip, balkona çykdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Teatrda tomaşaçylar oturýan orta ýarusdaky ýer.

  • Ozal bir wagtky ýaly, arakesmede gyzlar biri-birinden öň barjak bolup, balkonlara eňmeýärdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • balkona
 • balkonam
 • balkonda
 • balkondan
 • balkonlar
 • balkonlara
 • balkonlarda
 • balkonlardan
 • balkonlary
 • balkonlaryna
 • balkonlaryndaky
 • balkonlaryny
 • balkonlaryň
 • balkonly
 • balkony
 • balkonymyzy
 • balkonyna
 • balkonynda
 • balkonyndaky
 • balkonyň