bakjaçylyk bak‧ja‧çy‧lyk

Oba hojalygynyň gök ekinleri ösdürip ýetişdirýän pudagy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bakjaçylyk - bakjaçylygy.