bakja bak‧ja

Gök ekin ekilen ýer, bossan.

 • Aga, men pikir edýän-şu bakjada gawun-garpyz köpmükä, ýa asmanda ýyldyz? (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

balalar bakjasy

seret bala

 • Hazar öň balalar bakjasynda terbiýelenip, häzir başlangyç mekdebiniň okuwçysydy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bakjada
 • bakjadaky
 • bakjadan
 • bakjalar
 • bakjalara
 • bakjalary
 • bakjalaryna
 • bakjalaryndaky
 • bakjalarynyň
 • bakjalaryň
 • bakjaly
 • bakjalyga
 • bakjalygy
 • bakjalygyň
 • bakjalyk
 • bakjam
 • bakjama
 • bakjamyz
 • bakjamyzyň
 • bakjanyň
 • bakjasy
 • bakjasyna
 • bakjasynda
 • bakjasyz
 • bakjaň
 • bakjaňyz
 • bakjaňyzdan