bagyrybermek ba‧gy‧ry‧ber‧mek işlik

[ba:gyrybermek]

 1. Gygyryp ses edibermek.

  • Ýanyna baranlarynda, ýagyr düýe bagyryberdi.

 2. Göçme manyda Gygyryp zeýrenibermek, aglabermek.

  • Nädersiň, agzyny göge tutup bagyryberse! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ol gyssanjyna bagyryberdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bagyryberdi
 • bagyryberipdi
 • bagyryberse