bagyrtlak ba‧gyrt‧lak

Zoologiýa Döşüni ýere berip ýapyrylyp ýatýan petekesiniň aşagy garaja aw guşy.

  • Biz agşama çenli ýene birnäçe bagyrtlak awladyk.

  • Tüweleýi görüp, howsala düşen we onuň nämedigin düşünip bilmän otuň içinden çykyp, bir bagyrtlak uçup gitdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bagyrtlak - bagyrtlagy.


Duş gelýän formalary
  • bagyrtlagy