baglanyşyksyz bag‧la‧ny‧şyk‧syz sypat

[ba:glanyşyksyz]

  1. Aragatnaşyk saklamaýan, gatnaşygy bolmadyk, aragatnaşyksyz.

  2. Hiç zada esaslanmadyk, baglanyşygy ýok bolan, dahyly bolmady. Logika we grammatika taýdan yzygiderli däl, biri-birini tutmaýan, manysyz.

    • Ene bu gyzyň baglanyşyksyz, çalt gürrüňine üns bilen gulak asýardy. (M. Gorkiý, Ene)


Duş gelýän formalary
  • baglanyşyksyzdygyny
  • baglanyşyksyzlygyň
  • baglanyşyksyzlyk
  • baglanyşyksyzlykda