baglanyşykly bag‧la‧ny‧şyk‧ly sypat

[ba:glanyşykly]

 1. Aragatnaşyk saklaýan, gatnaşykly bolan, aragatnaşykly.

  • Ol bütin goşunyň söweşi bilen baglanyşykly. (A. Atajanow, Iki poema)

 2. Bir zada esaslanan, biri-birine bagly bolan, asyly bolan, dahylly bolan.

  • Okatmak işini durmuşa baglanyşykly etmäge çalyşýardy. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)

  • Onuň ömri we döredijiligi bilen baglanyşykly «Kemine we Kazy» Operasy döredildi. («Edebiýat»)

 3. Logika we grammatika taýdan yzygiderli, manyly bolan.


Duş gelýän formalary
 • baglanyşyklydy
 • baglanyşyklydygy
 • baglanyşyklydygyna
 • baglanyşyklydygyndan
 • baglanyşyklydygyny
 • baglanyşyklydyr
 • baglanyşyklydyrlar
 • baglanyşyklylary
 • baglanyşyklylarynyň
 • baglanyşyklylyga
 • baglanyşyklylygy
 • baglanyşyklylygyna
 • baglanyşyklylygyndan
 • baglanyşyklylygyny
 • baglanyşyklylygynyň
 • baglanyşyklylygyň
 • baglanyşyklylyk
 • baglanyşyklylykda
 • baglanyşyklymy