baglanmak bag‧lan‧mak işlik

[ba:glanmak]

 1. Daňlyp berkidilmek daňlyp goýulmak.

  • Düýeleriň hemmesi baglandy.

 2. Boglup daňylmak bogulmak.

  • Bede desseleri baglanypdyr.

 3. Ýapylan bolmak, ýapylmak, gulplanmak. Çörek dükany eýýäm baglanypdyr.

 4. Öňi alynmak, öňi ýapylmak, öňi tutulmak, beklenmek.

  • Gaçynyň ýykylan ýeri baglandy. Böwet baglandy.

 5. Göçme manyda Bent bolmak, bendiwan bolmak.


Duş gelýän formalary
 • baglanaly
 • baglanan
 • baglananda
 • baglanandan
 • baglanandygy
 • baglanandygyny
 • baglanandyr
 • baglananlary
 • baglananlaryň
 • baglanany
 • baglananyny
 • baglanar
 • baglanardy
 • baglanaýan
 • baglandy
 • baglandygyny
 • baglandyr
 • baglanjagy
 • baglanma
 • baglanmadyk
 • baglanmaga-da
 • baglanmagy
 • baglanmagyna
 • baglanmagyndan
 • baglanmagyny
 • baglanmagynyň
 • baglanmagyň
 • baglanmak
 • baglanmaly
 • baglanmany
 • baglanmanyň
 • baglanmaz
 • baglanmazlyk
 • baglanmaýan
 • baglansa
 • baglanyp
 • baglanypdy
 • baglanypdyr
 • baglanypdyryn
 • baglanypmy
 • baglanyň
 • baglanýan
 • baglanýandygy
 • baglanýanlygy
 • baglanýar
 • baglanýarlar