baglaşmak bag‧laş‧mak işlik

[ba:glaşmak]

 1. Birine bir zady daňyşmak, daňmaga kömekleşmek (ulag, gap-gaç we ş. m. hakynda).

 2. Iki tarapyň razylygy boýunça gazanylan ylalaşyk şertnamasyna gol çekip etmek.

  • Taýpa ýygnagy ýaraşyk baglaşypdyr. (Gadymy dünýä taryhy)


Duş gelýän formalary
 • baglaşalyň
 • baglaşamyzok
 • baglaşan
 • baglaşanda
 • baglaşandan
 • baglaşandygy
 • baglaşandygyna
 • baglaşandygyny
 • baglaşandyklaryna
 • baglaşanlar
 • baglaşanlarynda
 • baglaşanlaryny
 • baglaşar
 • baglaşdy
 • baglaşdyk
 • baglaşdylar
 • baglaşdym
 • baglaşjak
 • baglaşjakdygyny
 • baglaşjakdyklaryny
 • baglaşma
 • baglaşmadyk
 • baglaşmaga
 • baglaşmaga-da
 • baglaşmagy
 • baglaşmagyna
 • baglaşmagyny
 • baglaşmagynyň
 • baglaşmagyň
 • baglaşmagyňyz
 • baglaşmak
 • baglaşmakda
 • baglaşmakdan
 • baglaşmakdyr
 • baglaşmaklary
 • baglaşmaklyga
 • baglaşmaklygy
 • baglaşmaklygyň
 • baglaşmaklyk
 • baglaşmalary
 • baglaşmaly
 • baglaşmalydy
 • baglaşmalydyr
 • baglaşmalydyrlar
 • baglaşman
 • baglaşmazdan
 • baglaşmazlyga
 • baglaşmazlyk
 • baglaşyp
 • baglaşypdy
 • baglaşypdyk
 • baglaşypdyr
 • baglaşypdyrlar
 • baglaşyň
 • baglaşýan
 • baglaşýar
 • baglaşýarlar
 • baglaşýarys