bagjyk bag‧jyk

[ba:gjyk]

Geýimiň, egin-eşigiň ýakasyna ilik ýerine edilýän inçejik bag.

 • Gulakjynymyň nemlenen bagjygy doňdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Halnazar sandyrap başlan elleri bilen donunyň bagjygyny çekdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bagjyk - bagjygy.


Duş gelýän formalary
 • bagjygy
 • bagjygyna
 • bagjygynam
 • bagjygyny
 • bagjygynyň
 • bagjygyň
 • bagjyklaryny
 • bagjykly
 • bagjyksyz