bagana ba‧ga‧na

Täze doglan ýaşajyk guzynyň buýraly derisi.

 • Bagana bejerýän aýallar öz işlerine türgenleşipdirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Bagana telpegini çykaryp, garyny silkdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • baganadan
 • baganalar
 • baganalary
 • baganalaryny
 • baganalaryň
 • bagananam
 • baganany
 • bagananyň
 • baganasy
 • baganasyna