bagaž ba‧gaž

 1. Ýolagçynyň ýany bilen alyp gidýän ýa-da ulag bilen iberýän ýüki.

 2. Göçme manyda Biriniň bilim derejesi.

  • Ol özüniň köne bagažyna daýanýardy.


Duş gelýän formalary
 • bagaža
 • bagažda
 • bagažlaryny
 • bagažlaryň
 • bagažy
 • bagažymyzy
 • bagažyna
 • bagažyny