bagşy bag‧şy

Türkmen milli aýdym-sazlaryny, dessanlaryny aýtmakda halkyň içinde tanalyp, özüni görkezen adam, aýdymçy.

 • Bagşy aga, ýadap gelensiňiz, jaýlyrak oturyň. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Bagşy ilki bilen pessaý heňe tutup, nowaýydan heň etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bagşynyňky «haý» bilen, mollanyňky «waý» bilen. (nakyl)

bagşa «göter!» diýmek

Bagşynyň has batly aýtmagyny haýyş etmek.


Duş gelýän formalary
 • bagşa
 • bagşam
 • bagşy-da
 • bagşyda
 • bagşydan
 • bagşydy
 • bagşydygyna
 • bagşydygyny
 • bagşydyr
 • bagşylar
 • bagşylara
 • bagşylaram
 • bagşylardan
 • bagşylardyr
 • bagşylary
 • bagşylary-da
 • bagşylarydyr
 • bagşylarymyz
 • bagşylarymyzyň
 • bagşylaryna
 • bagşylarynda
 • bagşylaryndan
 • bagşylaryny
 • bagşylarynyň
 • bagşylaryň
 • bagşyly
 • bagşylygy
 • bagşylyk
 • bagşylykdamy
 • bagşym
 • bagşymy
 • bagşymyka
 • bagşymyz
 • bagşymyzy
 • bagşymyzyň
 • bagşymyş
 • bagşynam
 • bagşyny
 • bagşynyň
 • bagşynyňky
 • bagşysam
 • bagşysy
 • bagşysyn
 • bagşysyna
 • bagşysynam
 • bagşysyndan
 • bagşysyny
 • bagşysynyň
 • bagşysyz
 • bagşyň
 • bagşyňdan