badat ba‧dat

[bada:t]

Süýjümtik tagamly, kartoşka meňzeş hasylly ekin we onuň ýazylyp alynýan miwesi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem badat - badady.


Duş gelýän formalary
  • badada
  • badatda