badamjan ba‧dam‧jan

[ba:damja:n]

Miwesi hyýara meňzeş süýri, garamtyl reňkli, dik ösýän bakja ekini we onuň getirýän miwesi.

  • Badamjan hem peýdaly ösümliklerden hasaplanýar.


Duş gelýän formalary
  • badamjanmy
  • badamjanyň