badam ba‧dam

[ba:dam]

Gabygy ýuka, şänigi şetdalynyň şänigine meňzeş süýri, miwe berýän agaç we onuň miwesi.

  • Hoz, pisse we badam döweniň dişi düşýä bolsa, Gäwüşgözeliň ýeke dişi hem galmaly däl. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

badam gabak

Pökgerip duran owadan gabak.

  • Gara gaş, dürdäne diş, badam gabak söwdügim. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • badama
  • badamda
  • badamlary
  • badamlaryny
  • badamly
  • badamy
  • badamyň
  • badamça