badaşmak ba‧daş‧mak işlik

[ba:daşmak]

bagryň badaşmak

Biri-birine bagly bolmak, aýrylmaz baglanyşyklylykda bolmak.

  • Seniň Gözel bilen bagryň badaşypmy?


Duş gelýän formalary
  • badaşan
  • badaşandyr
  • badaşanlaram
  • badaşany
  • badaşanym
  • badaşyp
  • badaşýar