başynda ba‧şyn‧da

 1. Bir işiň üstünde, bir ýolbaşçylyk işinde.

  • Institutyň başynda direktor durýar.

 2. Bir wakanyň, hereketiň ilkinji başlan döwründe, birinji pursadynda.

 3. Bir zadyň üstünde, ýanynda, daşynda, töwereginde.

  • Çary aganyň başynda aýlanyp ýördi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • başynda-da
 • başyndadaky
 • başyndady
 • başyndadyr
 • başyndanam