başuç ba‧şuç

[başu:ç]

Ýatan adamyň kelle tarapy.

 • Batyr aga hyrçyny dişläp, gaýgyly halda başyny ýaýkady, başujynda çommalyp oturyp, ony tanajak boldy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 • Enesi onuň boşujunda gorkuly ýürek bilen titreýär. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Gije ýatyrdym welin, başujumda bir şakyrdy boldy. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem başuç - başujum, başujuň.


Duş gelýän formalary
 • başujumda
 • başujuna
 • başujunda
 • başujundaky
 • başujuny
 • başujuňyzda
 • başujy
 • başuçda
 • başuçdaky