başlangyç baş‧lan‧gyç

Bir wakanyň ýagdaýyň ilkinji ýüze çykan, başlanan döwri, ilkinji pursady, başlanýan ýeri.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem başlangyç - başlangyjy.

başlangyç bilim

seret bilim

 • Olaryň ogly başlangyç bilimi oba mollasynda aldy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

başlangyç mekdep

seret mekdep

 • Mährijemal sekiz ýaşyna ýetende, başlangyç mekdebe girdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • başlangyja
 • başlangyjam
 • başlangyjy
 • başlangyjydy
 • başlangyjydyr
 • başlangyjymyz
 • başlangyjyna
 • başlangyjynda
 • başlangyjyndaky
 • başlangyjyndan
 • başlangyjyny
 • başlangyjynyň
 • başlangyjyň
 • başlangyçda
 • başlangyçdan
 • başlangyçdy
 • başlangyçdygyny
 • başlangyçdyr
 • başlangyçlar
 • başlangyçlara
 • başlangyçlarda
 • başlangyçlardaky
 • başlangyçlardan
 • başlangyçlardyr
 • başlangyçlary
 • başlangyçlary-da
 • başlangyçlarymyzy
 • başlangyçlarymyzyň
 • başlangyçlaryna
 • başlangyçlarynda
 • başlangyçlaryndan
 • başlangyçlaryny
 • başlangyçlarynyň
 • başlangyçlaryň
 • başlangyçly
 • başlangyçlylyk
 • başlangyçsyz
 • başlangyçsyzam