başlamak baş‧la‧mak işlik

 1. Bir işe, gulluga we ş. m. girişmek.

  • Sypaýyçylyk bilen kitaba özümiň hyrydardygymy bildirmäge başladym. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde gymyldynyň başlanyşyny görkezýär.

  • Sowap başlamak, gyzyp başlamak, üşäp başlamak, öwüp başlamak we ş. m.


Duş gelýän formalary
 • başlabam
 • başlady
 • başlady-da
 • başladygy
 • başladygydyr
 • başladygyny
 • başladyk
 • başladykmy
 • başladykça
 • başladylar
 • başladym
 • başladymmy
 • başladymy
 • başladyň
 • başladyň-da
 • başladyňmy
 • başladyňyz
 • başladyňyzmy
 • başlagyn
 • başlajagyny
 • başlajagynyň
 • başlajagyňy
 • başlajak
 • başlajakdygy
 • başlajakdygyna
 • başlajakdygyny
 • başlajakdyklaryny
 • başlajaklaryna
 • başlajaklaryny
 • başlajakmy
 • başlaly
 • başlalyň
 • başlam
 • başlama
 • başlamady
 • başlamadygy
 • başlamadyk
 • başlamadym
 • başlamadyňyzmy
 • başlamaga
 • başlamagam
 • başlamagy
 • başlamagym
 • başlamagymy
 • başlamagymyz
 • başlamagyna
 • başlamagynda
 • başlamagyndan
 • başlamagyndanmy
 • başlamagyny
 • başlamagynyň
 • başlamagyň
 • başlamak
 • başlamakdan
 • başlamakdy
 • başlamakdyr
 • başlamaklary
 • başlamaklaryna
 • başlamaklaryny
 • başlamaklarynyň
 • başlamaklyga
 • başlamaklygy
 • başlamaklygyň
 • başlamaklyk
 • başlamakçy
 • başlamaly
 • başlamalydy
 • başlamalydygy
 • başlamalydygyna
 • başlamalydygyny
 • başlamalydym
 • başlamalydyr
 • başlamandy
 • başlamandygyma
 • başlamandygyna
 • başlamandygyny
 • başlamasa
 • başlamasam
 • başlamasy
 • başlamasynda
 • başlamaz
 • başlamazdan
 • başlamazdy
 • başlamazdylar
 • başlamazdym
 • başlamazlygy
 • başlamazlygyňyzy
 • başlamazymyzdan
 • başlamazyndan
 • başlamazynyň
 • başlamaýar
 • başlamaýardy
 • başlamaýarlar
 • başlamaýarmy
 • başlamaýyn
 • başlamok
 • başlan
 • başlana
 • başlanam
 • başlanda
 • başlandan
 • başlandy
 • başlandygy
 • başlandygymy
 • başlandygyna
 • başlandygyny
 • başlandygynyň
 • başlandyklary
 • başlandyklaryna
 • başlandyklaryny
 • başlandyr
 • başlanlar
 • başlanlarda
 • başlanlardan
 • başlanlary
 • başlanlaryna
 • başlanlarynda
 • başlanlaryndan
 • başlanlaryny
 • başlanlaryň
 • başlanlygy
 • başlanmyş
 • başlanok
 • başlansoň
 • başlany
 • başlanym
 • başlanymda
 • başlanymdan
 • başlanymy
 • başlanymyzda
 • başlanyna
 • başlanynda
 • başlanyndan
 • başlanyny
 • başlanyň
 • başlanyňda
 • başlanyňdan
 • başlanyňy
 • başlanyňyzdan
 • başlap
 • başlapdy
 • başlapdyk
 • başlapdylar
 • başlapdym
 • başlapdyr
 • başlapdyr-da
 • başlapdyrlar
 • başlapdyryn
 • başlapdyrys
 • başlapsyň
 • başlar
 • başlara
 • başlarda
 • başlardan
 • başlardy
 • başlardylar
 • başlardyr
 • başlardyň
 • başlarlar
 • başlarmyka
 • başlarsyň
 • başlarsyňyz
 • başlarsyňyzmy
 • başlary
 • başlarymdan
 • başlaryn
 • başlaryna
 • başlaryndan
 • başlaryny
 • başlarys
 • başlaryňdan
 • başlaryňy
 • başlasa
 • başlasa-da
 • başlasak
 • başlasalar
 • başlasam
 • başlasaň
 • başlasaňam
 • başlasaňyz
 • başlasym
 • başlasyn
 • başlaý
 • başlaýan
 • başlaýana
 • başlaýanam
 • başlaýandygy
 • başlaýandygyna
 • başlaýandygyndan
 • başlaýandygyny
 • başlaýandyr
 • başlaýanlardan
 • başlaýanlaryny
 • başlaýanlygy
 • başlaýanlygyny
 • başlaýany
 • başlaýanyny
 • başlaýanyň
 • başlaýança
 • başlaýar
 • başlaýar-da
 • başlaýaram
 • başlaýardy
 • başlaýardylar
 • başlaýardym
 • başlaýarlar
 • başlaýarsyň
 • başlaýaryn
 • başlaýarys
 • başlaýarysmy
 • başlaýjak
 • başlaýmagyndan
 • başlaýmaly
 • başlaýmasa
 • başlaýsa
 • başlaýsak
 • başlaýyn
 • başlaň