başgaça baş‧ga‧ça sypat

Başga hili, öňküden aýry, başga tüýsli, üýtgeşik.

  • Emma iýeroglifleriň formalary Müsürdäkiden bütinleý başgaça bolupdyr. (Gadymy dünýä taryhy)


Duş gelýän formalary
  • başgaçady
  • başgaçadyr
  • başgaçalygydy
  • başgaçamy
  • başgaçarak