başga baş‧ga

 1. Keseki, özge.

  • Mundan beýläk men başganyň gaýgysyna perwaýsyzlyk etmegimi goýdum.

 2. Beýleki, gaýry, daşyndan.

  • Başga ekin ekmän, pagta kän ekdik. Pagta kän ekdik. Pagta kän almaga küýümizi dikdik. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 3. Aýry, üýtgeşik.

  • Men, elbetde, başga gep. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Men başga zat eşitdim. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • başga-da
 • başgada
 • başgadan
 • başgady
 • başgadygyna
 • başgadygyny
 • başgadylar
 • başgadyr
 • başgalar
 • başgalara
 • başgalaram
 • başgalarda
 • başgalardan
 • başgalardanam
 • başgalardygyny
 • başgalardyr
 • başgalary
 • başgalarymyz
 • başgalaryna
 • başgalarynda
 • başgalaryny
 • başgalarynyň
 • başgalaryň
 • başgalaryňam
 • başgalygy
 • başgam
 • başgamy
 • başgamyza
 • başgamyzy
 • başgany
 • başganyň
 • başganyňky
 • başgasy
 • başgasyna
 • başgasynda
 • başgasyndan
 • başgasyny
 • başgasynyň
 • başgaça
 • başgaň
 • başgaňyzyň