başdansowma baş‧dan‧sow‧ma

Howlugyp edilen, harsal edilen, bolgusyz, ýüzleý.

  • Siziň bu başdansowma hatyňyz men-ä kanagatlandyrmady welin, özüňize bir jaýmy? («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • başdansowmalyk